Gedung Lama:
Is Plaza Building Lt. 10. R.1004
Jalan Pramuka Raya Kav. 151
Jakarta Timur
Phone : 021 8590 4463 Fax.: 021 8590 4241